FAFSA ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਕਲਿਸਟ

FAFSA ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਕਲਿਸਟ

ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲਈ?
 
FAFSA ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਕਲਿਸਟ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਾਲਜ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ — ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਫੈਡਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ FAFSA ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਕ-ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋਨ, ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ FAFSA ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। FAFSA ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਅਤੇ FSA ID ਬਣਾਓ

ਇੱਕ FSA ID ਬਣਾਉਣਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ FAFSA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਲਈ ਇੱਕ FSA ID ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ FAFSA ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ FSA ID ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ID ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ FAFSA ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ FSA ID ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ FAFSA ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ FSA ID ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।designer491 / Getty Imagesਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ

FAFSA ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ FAFSA ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ FAFSA ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 2017 ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। IRS ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ FAFSA ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

mediaphotos / Getty Imagesਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਪਲੱਸਤਰ

ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ

FAFSA

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, FAFSA ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਪਰ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।

BrianAJackson / Getty Images

ਵਾਰਹਮਰ 3 ਕੁੱਲ ਯੁੱਧ

ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰੋ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ

FAFSA ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਭਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਵਾਰਡ ਪੱਤਰਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ FAFSA ਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਰਡੀਅਨ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।mrPliskin / Getty Images

ਆਪਣੇ FAFSA ਔਨਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

FAFSA ਆਨਲਾਈਨ

ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ FAFSA ਫਾਈਲ ਕਰੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ fafsa.gov 'ਤੇ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ FSA ID ਦਰਜ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ FAFSA ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮੂਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 'ਰੀਨਿਊ' ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

IRS ਡੇਟਾ ਰੀਟਰੀਵਲ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

IRS ਡੇਟਾ ਰੀਟਰੀਵਲ ਟੂਲ

IRS ਡੇਟਾ ਰੀਟ੍ਰੀਵਲ ਟੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ FAFSA ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ IRS ਡੇਟਾ ਰੀਟ੍ਰੀਵਲ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ FAFSA ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ IRS ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। FAFSA ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ IRS ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਭੇਜੇਗੀ, ਅਤੇ IRS ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ FAFSA ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।

Pgiam / Getty Images

ਇੱਕ ਸੇਵ ਕੁੰਜੀ ਬਣਾਓ

ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ FAFSA ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵ ਕੁੰਜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੇਵ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸੇਵ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪਾਸਵਰਡ ਵਜੋਂ ਸੋਚੋ।

matejmo / Getty Images

ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ

ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ FAFSA ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ FAFSA ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ FSA ID ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਭਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੀ FSA ID ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। FSA IDs ਦੀ ਉਲਝਣ ਇੱਕ ਆਮ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ FSA ID ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਡਾਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ।

Savushkin / Getty Images

ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੇ FAFSA ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, FAFSA ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਸਕੋ।

UberImages / Getty Images

ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ

ਕਾਲਜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਫਤਰ

FAFSA ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ FAFSA ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ-ਅਧਿਐਨ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

jacoblund / Getty Images