ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪ੍ਰਿਕਲੀ ਪੀਅਰ ਕੈਕਟਸ ਉਗਾਉਣਾ

ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪ੍ਰਿਕਲੀ ਪੀਅਰ ਕੈਕਟਸ ਉਗਾਉਣਾ

ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲਈ?
 
ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪ੍ਰਿਕਲੀ ਪੀਅਰ ਕੈਕਟਸ ਉਗਾਉਣਾ

ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਕੈਕਟਸ ਇੱਕ ਅੱਖ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ, ਸੋਕਾ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ, ਅਤੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜੋ 23 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਕੈਕਟੀ ਝਾੜੀ-ਵਰਗੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੁੱਖ-ਵਰਗੇ ਤਣੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਬੇਦਾਰ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਚੌੜੇ, ਫਲੈਟ, ਨੀਲੇ-ਹਰੇ ਪੈਡ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੀਲੇ, ਲਾਲ, ਗੁਲਾਬੀ ਜਾਂ ਜਾਮਨੀ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਘੱਟ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਾਰਡਨਰਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਕੰਟੇਦਾਰ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਬੀਜਣਾ

ਇੱਕ ਪਰਿਕਲੀ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਬੀਜਣਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਡਰਮਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਰੀੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੰਟੇਦਾਰ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਦੇ ਕੈਕਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਟੇ ਦਸਤਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਜੋੜੀ ਵੀ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਂਟੇਦਾਰਤਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਜੀਬ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਕਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਲਾਉਣਾ ਸੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਕਲੀ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਕੈਕਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਕਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ।ਕੰਟੇਦਾਰ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿੱਟੀ

ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਸਕਾਟ ਟੀ. ਸਮਿਥ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਪਰਿਕਲੀ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਕੈਕਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਕਿ ਥੋੜੀ ਰੇਤਲੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਕਟਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿੰਕਲੀ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਬਰਨਹਾਰਡ ਲੈਂਗ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਪ੍ਰਿਕਲੀ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਕੈਕਟੀ 9 ਤੋਂ 11 ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ 5 ਤੋਂ 12 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਗਰਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਭਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਕੰਟੇਦਾਰ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

ਆਮ ਪ੍ਰਿਕਲੀ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੌਬਰਟ_ਫੋਰਡ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਸੋਕੇ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਪੌਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੰਟੇਦਾਰ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਕੈਕਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਰਖਾ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਕਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਇਸਨੂੰ ਭਿਓ ਨਾ ਦਿਓ।ਸੰਭਾਵੀ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਇੱਕ prickly ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ 'ਤੇ ਸਕੇਲ SingerGM / Getty Images

ਪਰਿਕਲੀ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਕੈਕਟੀ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਧਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੌਦਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਕਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੀਲੀਬੱਗ ਜਾਂ ਸਕੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੀੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ, ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਮੀਲੀਬੱਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਕਪਾਹ ਦੇ ਫੰਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਕਟੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਸੜਨ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ

ਪਰਿਕਲੀ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਦਾ ਫਲ Candice Estep / Getty Images

ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੈਕਟੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ; ਜੇਕਰ ਪੈਡ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੈਕਟੀ ਖਿੜਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ - ਯੰਗ ਪ੍ਰਿੰਕਲੀ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਖਾਦ ਦੇ 10-10-10 ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਕਟੀ ਲਈ, ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰ

ਪ੍ਰਿੰਕਲੀ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਦੇ ਕੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਪਿਕਚਰ ਪਾਰਟਨਰ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਇੱਕ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪਰਿੰਕਲੀ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲ ਲਓ, ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕੋ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਗਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੈਕਟਸ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੌਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰ

ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਕਲੀ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ SaskiaAcht / Getty Images

ਇੱਕ ਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟੇਦਾਰ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਬੀਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪੈਡ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਚਿਮਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਪਿਤ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਪੈਡ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਧਾਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਪੈਡ ਨੂੰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਚ ਡੂੰਘਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੱਟਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ। ਆਪਣੇ ਪੈਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੋ ਜੋ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਉਗਾਏ ਪੌਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲਾਭ

ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਦਾਰ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ LianeM / Getty Images

ਇੱਕ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਕੈਕਟਸ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ, ਇਸਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਖਾਣ ਯੋਗ ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੈਡ ਅਤੇ ਫਲ ਦੋਵੇਂ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਪਕਾਏ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਪੈਡਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਾਲ ਭਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 1/3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਓ। ਪੈਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚਿਮਟੇ ਅਤੇ ਚਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੌਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ। ਬਾਹਰੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਓ - ਇਸਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ - ਖਪਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੈਕਟਸ ਦਾ ਫਲ ਉਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਲੋਚਿਡਜ਼, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਚੁੰਬੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਮਾਂ

ਪੂਰਬੀ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੁਯਾਂਗ ਚਾਂਗ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਪੂਰਬੀ ਪਰਿਕਲੀ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਕੈਕਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅੰਜੀਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੌਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਪੀਲੇ-ਸੋਨੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਭੂਰੇ-ਲਾਲ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦ ਓਪੁਨਟੀਆ ਲਿਊਕੋਟ੍ਰਿਕਾ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਰਖਤ ਵਰਗੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਲਾਲ ਜਾਂ ਪੀਲੇ-ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਫਲ। ਦ ਪੁੰਟੀਆ ਬੇਸੀਲਰੀਸ, ਬੀਵਰਟੇਲ ਕਿਸਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਬੀ ਤੋਂ ਜਾਮਨੀ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।