ਸ਼ਾਰਕ ਸਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ?

ਸ਼ਾਰਕ ਸਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ?

ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲਈ?
 
ਸ਼ਾਰਕ ਸਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ?

ਸ਼ਾਰਕ ਮਨੁੱਖੀ ਮੋਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜੀਵਿਤ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਤੈਰਾਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਆਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਕ ਸਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਿੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।

ਸ਼ਾਰਕ ਗਿਲਜ਼

ਭੂਰੇ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬਾਂਸ ਸ਼ਾਰਕ ਗਿਲਜ਼

ਸ਼ਾਰਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗਿਲਜ਼ ਸਾਹ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਕ ਦੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਤੰਤੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੈਮੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੰਤੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਮੇਲਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਸ਼ੀਲਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੇਸ਼ੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 1% ਆਕਸੀਜਨ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਫੇਫੜੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ 21% ਆਕਸੀਜਨ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ 25% ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਾਂਦਰ ਕੀ ਸਨ

ਰਾਮ ਹਵਾਦਾਰੀ

ਬਾਸਕਿੰਗ ਸ਼ਾਰਕ, ਸੇਟੋਰਹਿਨਸ ਮੈਕਸਿਮਸ, ਕੋਲ ਟਾਪੂ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ

ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਤੋਂ 7 ਗਿਲ ਆਰਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਲ ਚੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਓਪਰਕੁਲਮ, ਜਾਂ ਢੱਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਓਪਰੇਕੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਲ ਆਰਚਾਂ ਦੇ ਲੰਬਵਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਗਿਲ ਰੇਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਕ ਰੈਮ ਹਵਾਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰੈਮ ਹਵਾਦਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਰਕ ਦੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਕ ਅੱਗੇ ਤੈਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਗਿਲ ਸਲਿਟ, ਜਾਂ ਸਪਾਇਰਾਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪਿਰੈਕਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਿਲ ਰੇਕਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸ਼ਾਰਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ

667 ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬੱਦਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਛੋਕੜ

ਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਦੋ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ੂਨ ਗਿਲਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਐਟ੍ਰਿਅਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੀਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਨਾੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਡੀਆਕਸੀਜਨਯੁਕਤ ਖੂਨ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਕੇਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਕ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ - ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਦਿਲ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

DIY ਚਿਕਨ ਰਨ ਵਿਚਾਰ

ਰਾਮਜੀਤ ਸਿਧਾਂਤ

ਵ੍ਹਾਈਟਟਿਪ ਰੀਫ ਸ਼ਾਰਕ

ਸ਼ਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰੈਮ ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਰਦੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਤੈਰਾਕੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਾਮਜੈੱਟ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਜੈੱਟ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਥੱਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਕ ਦਾ ਖੂਨ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ-ਮੌਜੂਦਾ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਮਾਈ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਬੁਕਲ ਪੰਪਿੰਗ

ਐਕੁਏਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੂਤ ਸ਼ਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜੀਵਿਤ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਫਾਸਿਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਾਰਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਕਲ ਪੰਪਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬੁੱਕਲ ਪੰਪਿੰਗ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੁੱਕਲ, ਜਾਂ ਗੱਲ੍ਹ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੋਨੀ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਾਰਕ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰਸ ਸ਼ਾਰਕ, ਏਂਜਲ ਸ਼ਾਰਕ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੇਟ ਸ਼ਾਰਕ, ਅਜੇ ਵੀ ਬੁੱਕਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤਲ-ਫੀਡਿੰਗ ਸ਼ਾਰਕ

ਤਲ ਫੀਡਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ, ਰੇਤ ਮਾਰਟਿਨ ਵੋਲਰ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਬੁਕਲ ਪੰਪਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਹੇਠਾਂ ਫੀਡਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਡੋਰਸੋਵੈਂਟ੍ਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਪਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਤਲ ਅਤੇ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਕਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਟਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਰੇਤ ਵਿਚ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਿਰੈਕਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਧੱਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਬੁਕਲ ਅਤੇ ਰਾਮ ਹਵਾਦਾਰੀ

ਔਰਤ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਐਕੁਏਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੁਕਲ ਪੰਪਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੌਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ। ਵੱਡੀਆਂ, ਤੇਜ਼ ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਦੇ ਚਟਾਕ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਅਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਲੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਹਵਾਦਾਰੀ ਬੁੱਕਲ ਸਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਕ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੰਪ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਾਰਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਬੁਕਲ ਪੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਮ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਡ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਾਰਕ ਅਕਸਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਰਦੀ ਹੈ।ਰਾਮ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ

ਮਜਬੂਰ, ਡੁੱਬਣਾ, ਤੈਰਨਾ, ਵ੍ਹੇਲ ਸ਼ਾਰਕ ifish / Getty Images

ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਕ ਰੈਮ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਬੁਕਲ ਪੰਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਕ ਦੀਆਂ 400 ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 24 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੈਮ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤੈਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੈਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਗੋਰਿਆਂ, ਮਾਕੋ, ਸਾਲਮਨ ਸ਼ਾਰਕ, ਅਤੇ ਵ੍ਹੇਲ ਸ਼ਾਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਮ ਹਵਾਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਟਾਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਗੋਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਚੰਚਲ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਸ਼ਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਇੱਕ ਕੈਟਸ਼ਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਕ ਜੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੈਮ ਹਵਾਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਤਾਪਮਾਨ, ਖਾਰੇਪਣ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਲੀਪਿੰਗ ਸ਼ਾਰਕ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਹੀਣ ਰੀਫ ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਰੀਫ਼ ਸ਼ਾਰਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੈਮ ਹਵਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਫਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਤਵੱਜੋ ਨੇ ਰੀਫ ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰਕ

ਸ਼ਾਰਕ, ਜੋਖਮ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਡੁੱਬਣਾ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ-ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਸਿਖਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੈਮ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ-ਫੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਬੁਕਲ ਪੰਪ ਵਿਧੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਕ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਿਨਿੰਗ ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਤੈਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਜਾਲ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਜਾਂ ਐਕੁਆਰਿਅਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।