ਹਿਕੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ

ਹਿਕੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ

ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲਈ?
 
ਹਿਕੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ

ਹਿੱਕੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਚੂਸਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਕੇਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖੇਤਰ ਸੋਜ ਅਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਿਕੀਜ਼ ਰੋਮਾਂਸ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਕੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਕੀਮੀਆ ਚੀਟਸ

ਕੋਲਡ ਕੰਪਰੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਹਿਕੀ ਗਰਦਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਕੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਕੰਪਰੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੂਨ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲਡ ਕੰਪਰੈੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਬਰਫ਼ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਚਮਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਠੰਢ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਵ ਬਾਈਟਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਕੀ 'ਤੇ ਕੰਪਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਘੁੰਮਾਓ।ਟੂਥਪੇਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਹਿਕੀ

ਟੂਥਪੇਸਟ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿਕੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਟੂਥਪੇਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਜਾਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਮੇਨਥੋਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਕੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਰਗੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਝਰਨਾਹਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪੂੰਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਪੇਪਰਮਿੰਟ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਹਿਕੀ

ਟੂਥਪੇਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੁਝ ਲੋਕ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਪਰਮਿੰਟ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਕੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਾਰੀਅਲ ਜਾਂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਬੈਠਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ-ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਸ਼ਨ ਲਗਾਓ

ਲੋਸ਼ਨ ਹਿਕੀ

ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿਕੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ-ਕੇ ਲੋਸ਼ਨ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦਿਓ।ਐਲੋਵੇਰਾ ਲਗਾਓ

ਮਾਰਟਿਨ ਹਾਰਵੇ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਐਲੋਵੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲੋ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਐਲੋ ਲੋਸ਼ਨ ਖਰੀਦੋ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਿਕੀ ਉੱਤੇ ਐਲੋ ਨੂੰ ਰਗੜੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਦੂਤ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਕੇਲੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਲਓ

ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਲਾ

ਹਿੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਫੜੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਛਿੱਲ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹਿਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿਓ। ਕੇਲਾ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿਕੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ 3-5 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ।

ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ


ਤੁਸੀਂ ਹਿਕੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਵਾਲੇ ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੋਜ ਅਤੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ. ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ।ਕੋਕੋ ਮੱਖਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ


ਕੋਕੋਆ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਕੋਆ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟੋਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿੱਚ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿਕੀ ਉੱਤੇ ਕੋਕੋਆ ਮੱਖਣ ਲਗਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਕੀ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਡੀਵੀਡੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਘ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਨਿੱਘ ਹਿਕੀ ਸਬਮੈਨ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਿਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੋਲਡ-ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੇਕਰ ਹਿਕੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਘੀ ਕੰਪਰੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਕੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਗਰਦਨ-ਉੱਚੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣੋ


ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਹਿੱਕੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰਟਲ-ਨੇਕ ਕਮੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਵੈਟਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨਯੋਗ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।