ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ

ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ

ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲਈ?
 
ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ

ਟਾਈਪਿੰਗ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਓਨੇ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣੋਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ! ਆਪਣੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਟੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਉੱਨੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਸਣ


ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿੰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਪਾਓਗੇ। ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਕੋਣ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ, ਗੁੱਟ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਕੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦਾ ਖਾਕਾ ਸਿੱਖੋ

ਟਾਈਪਿੰਗ ਲੇਆਉਟ onurdongel / Getty Images

ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਲਈ ਕੁੰਜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁੱਟੀਆਂ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੀਬੋਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਖਾਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਟੀਚਾ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਆਰੀ ਕੀਬੋਰਡ ਲੇਆਉਟ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਹੱਥ ਦੀ ਸਥਿਤੀ


ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦਾ ਲੇਆਉਟ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ASDF ਅਤੇ JKL ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ; ਕੁੰਜੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ F ਅਤੇ J ਉੱਤੇ। ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਕੁੰਜੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਉਂਗਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੱਥ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ, ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਟੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖੋ

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਚਿੱਤਰ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਦੇਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਾਫ਼ੀ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ.ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ

ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀ 3DFOX / Getty Images

ਪਹਿਲਾਂ, ਟੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ। ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਲੀ ਪਰ ਸਹੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੁਨਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨੀਂਹ ਬਣਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀ ਵਧੇਗੀ।

ਅਭਿਆਸ

ਟਾਈਪਿੰਗ ਅਭਿਆਸ eclipse_images / Getty Images

ਅਭਿਆਸ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੁਨਰ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੁਨਰ ਉੱਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਤੇਜ਼ ਭੂਰੇ ਲੂੰਬੜੀ ਆਲਸੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕੁਆਰਟਜ਼ ਦੇ ਸਪਿੰਕਸ, ਮੇਰੀ ਸੁੱਖਣਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ। ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ

ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਲੋਕ ਚਿੱਤਰ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਟੀਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।ਟਾਈਪਿੰਗ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ damircudic / Getty Images

ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੇਮ ਸੈਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੇਮਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੇਮ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਲੱਭੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋ।

ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ

ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਂਗਲਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ zeljkosantrac / Getty Images

ਟਾਈਪਿੰਗ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇਖਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

ਇਸ 'ਤੇ ਰੱਖੋ

ਟਾਈਪਿੰਗ skynesher / Getty Images

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਆਸਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਵੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਓਨੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੇ ਹੋਏ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ!