ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਹਨ?

ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਹਨ?

ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲਈ?
 
ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਹਨ?

ਜੁਪੀਟਰ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਮਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਲਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸਦਾ ਪੁੰਜ 317 ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 11 ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਦ ਹਨ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਤਾ ਖਿੱਚ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 79 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਗਏ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ, ਪਰ ਚਾਰ ਚੰਦਰਮਾ ਬੌਣੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ। 26 ਚੰਦਰਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੈਲੀਲੀਅਨ ਚੰਦਰਮਾ

ਜੁਪੀਟਰ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੰਦ ਗੈਲੀਲੀਅਨ ਚੰਦ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਗੈਲੀਲੀਓ ਗੈਲੀਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ 1610 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਕੈਲਿਸਟੋ, ਯੂਰੋਪਾ, ਗੈਨੀਮੇਡ ਅਤੇ ਆਈਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਅੱਠ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ।alexaldo / Getty Imagesਅੰਦਰੂਨੀ ਚੰਦਰਮਾ ਜਾਂ ਅਮਲਥੀਆ ਸਮੂਹ

ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੰਦਰਮਾ ਜਾਂ ਅਮਲਥੀਆ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਦ ਗੈਲੀਲੀਅਨ ਚੰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਅਮਾਲਥੀਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਾਲਥੀਆ ਸਮੂਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਲਗਭਗ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਰਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਟਿਸ, ਐਡਰੈਸਟੀਆ, ਅਮਲਥੀਆ ਅਤੇ ਥੀਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡੌਟੇਡਿਪੋ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰਅਨਿਯਮਿਤ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਜੁਪੀਟਰ ਤੱਥ

ਗੈਲੀਲੀਅਨ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਿਯਮਿਤ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਨਿਯਮਿਤ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ: ਪ੍ਰੋਗਰੇਡ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਰੀਟ੍ਰੋਗ੍ਰੇਡ ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਪਰੋਗਰਾਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੁਪੀਟਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਾਖੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੁਪੀਟਰ ਵਾਂਗ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ।

ਡੌਟੇਡਿਪੋ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਦੀ

ਸਪੇਸ ਤੱਥ ਜੁਪੀਟਰ

Io ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਇਹ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਆਈਓ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਲੇਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿ ਜੁਪੀਟਰ ਆਈਓ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ 300 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਆਈਓ ਦੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਮੋਡ-ਸੂਚੀ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਯੂਰਪ

ਯੂਰੋਪਾ ਜੁਪੀਟਰ

ਯੂਰੋਪਾ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੰਦਰਮਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਐਸਟਰਾਇਡ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੋਪਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਰਟਿਨ ਹੋਲਵਰਡਾ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਗੈਨੀਮੇਡ

ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਹਨ

ਗੈਨੀਮੀਡ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੌਨੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਪਲੂਟੋ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਕਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੈਨੀਮੇਡ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਨੀਮੇਡ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਗੋਰ_ਫਿਲੋਨੇਨਕੋ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਕੈਲਿਸਟੋ

ਜੁਪੀਟਰ ਸਪੇਸ

ਕੈਲਿਸਟੋ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਮਰਕਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਧ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਪੁੰਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਲਿਸਟੋ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਪੋਕਮਾਰਕ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਤਰਲ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 3000 ਮੀਟਰ ਵਾਲਹਾਲਾ ਕ੍ਰੇਟਰ ਸਮੇਤ ਐਸਟੇਰੋਇਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

vjanez / Getty Images

ਅਮਲਥੀਆ ਗਰੁੱਪ

ਜੁਪੀਟਰ ਸਪੇਸ ਤੱਥ

ਅਮੇਥੀਆ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਮੈਟਿਸ, ਐਡਰੈਸਟੀਆ, ਅਮਲਥੀਆ ਅਤੇ ਥੀਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਲਥੀਆ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੀਬੇ ਸਾਰੇ ਜੁਪੀਟਰ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਪੀਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਮਲਥੀਆ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਰਡ ਐਮਰਸਨ ਬਰਨਾਰਡ ਨੇ 1892 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

alexaldo / Getty Images

ਅਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰੇਡ ਸੈਟੇਲਾਈਟ

ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜੁਪੀਟਰ

ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰੇਡ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੀਮਿਸਟੋ, ਕਾਰਪੋ, ਐਸ/2016 ਜੇ 2, ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਆ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਿਮਾਲੀਆ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਐਸਟੇਰੋਇਡ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਸਟੋਰਾਇਡ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

DigtialStorm / Getty Images

ਅਨਿਯਮਿਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ

ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕਈ ਪਿਛਾਖੜੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਮੇ ਸਮੂਹ, ਅਨਾਕੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਪਾਸੀਫੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3000ad / Getty Images