ਬੇਸਿਕ, ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਇਵੈਂਟਸ ਲਈ ਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਬੇਸਿਕ, ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਇਵੈਂਟਸ ਲਈ ਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲਈ?
 
ਬੇਸਿਕ, ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਇਵੈਂਟਸ ਲਈ ਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਟੇਬਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਮੀ ਡਿਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁਨਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹਨ।

ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਫਲੈਟਵੇਅਰ

flatware ਪਲੇਸਮੈਟ ਪਲੇਟ rustemgurler / Getty Images

ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਤੋਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਖਾਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਟੇਬਲਵੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਫਲੈਟਵੇਅਰ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਪ ਸਪੂਨ, ਟੇਬਲ ਚਾਕੂ, ਟੇਬਲ ਫੋਰਕ, ਮਿਠਆਈ ਦੇ ਚੱਮਚ, ਮਿਠਆਈ ਦੇ ਚਾਕੂ, ਮਿਠਆਈ ਕਾਂਟੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੇਬਲਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਪਲੇਟ, ਮੱਖਣ ਪਲੇਟ, ਅਤੇ ਸਰਵਿੰਗ ਪਕਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਟ ਅਤੇ ਟੇਬਲਕਲੋਥ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਦੂਤ ਸਮਾਂ 444

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਫੋਰਕ ਪਲੇਟ ਬਰਤਨ ਹਾਵਰਡਓਟਸ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਸੈਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਫੋਰਕਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਕਾਂਟੇ ਲਈ F, ਪਲੇਟ ਲਈ O, ਚਾਕੂਆਂ ਲਈ K, ਅਤੇ ਚਮਚਿਆਂ ਲਈ S ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਡਿਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਡਿਨਰ ਅੰਦਰਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਪੀਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਰੋਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਪੀਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੇਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਬੇਸਿਕ ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ

ਫੋਰਕ ਚਾਕੂ ਚਮਚਾ ਸੈਟਿੰਗ kyoshino / Getty Images

ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਰਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਲੇਸਮੈਟ, ਫਲੈਟਵੇਅਰ, ਇੱਕ ਡਿਨਰ ਪਲੇਟ, ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਸਮੈਟ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਨੈਪਕਿਨ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਇੰਚ ਰੱਖੋ। ਫੋਰਕਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਟੇ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਪਲੇਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਕੂ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਚਮਚੇ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੇਸਿਕ ਟੇਬਲ ਸੈੱਟਿੰਗ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਧੂ

ਨੈਪਕਿਨ ਪਲੇਟ ਆਮ evemilla / Getty Images

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਭੋਜਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਸਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲਵੇਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।ਆਮ ਭੋਜਨ ਸੈਟਿੰਗ

ਆਮ ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ ਬਰਤਨ diane39 / Getty Images

ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟੇਬਲਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਲੇਸਮੈਟ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਨਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਸਲਾਦ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਸੂਪ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਪ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਰੁਮਾਲ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਟੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਦ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਦ ਫੋਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਨਰ ਫੋਰਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਮਚਾ ਪਲੇਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ।

ਆਮ ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾਧੂ

ਲੂਣ ਮਿਰਚ shakers Center ਇਲੈੱਕਸਟੇਸੀ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਇੱਕ ਆਮ ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਮਕ ਅਤੇ ਮਿਰਚ ਸ਼ੇਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਸਮੈਟ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਕਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਡਿਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਆਇਤਾਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਿਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਸੈੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਰਸਮੀ ਡਿਨਰ ਬਦਲਾਅ

ਰਸਮੀ ਡਿਨਰ ਸੈਟਿੰਗ ਨਿਯਮ wundervisuals / Getty Images

ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਡਿਨਰ ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਸਮੀ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਵਿੰਗ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਡਿਨਰ ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ ਆਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਨਾਟਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਰਸਮੀ ਡਿਨਰ ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ

ਰਸਮੀ ਸਾਰਣੀ ਸੈਟਿੰਗ Canakris / Getty Images

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ ਮੇਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜਰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੂਪ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਰੱਖੋ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੈਪਕਿਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੇਠਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਖਣ ਦੀ ਚਾਕੂ ਮੱਖਣ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਡਿਨਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਹੈ। ਨੈਪਕਿਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰੱਖੋ। ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਤ ​​ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਸੂਪ ਦਾ ਚਮਚਾ ਰੱਖੋ। ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਠਆਈ ਦਾ ਚਮਚਾ ਖਿਤਿਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਲੂਣ ਅਤੇ ਮਿਰਚ ਸ਼ੇਕਰ ਮਿਠਆਈ ਦੇ ਚਮਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾਸ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਵਾਈਨ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੇਠਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਲਾਲ ਵਾਈਨ ਦੇ ਗਲਾਸ ਚਿੱਟੇ ਵਾਈਨ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜ-ਕੋਰਸ ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ

ਪੰਜ ਕੋਰਸ ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ tomazl / Getty Images

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੰਜ-ਕੋਰਸ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜ-ਕੋਰਸ ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ ਰਸਮੀ ਡਿਨਰ ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰਸਮੀ ਡਿਨਰ ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਚਿੱਟੇ ਵਾਈਨ ਗਲਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਬੰਸਰੀ ਜੋੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਵਾਈਨ ਗਲਾਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਰੀ ਗਲਾਸ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਫੋਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਪ ਸਪੂਨ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਚਾਕੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਚਾਕੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ

ਨਿਯਮ ਤੋੜੋ ਰੰਗ ਸ਼ੈਲੀ fcafotodigital / Getty Images

ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਯਮ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਾਰ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸਫੈਦ ਟੇਬਲਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਫਲੈਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਪਕਿਨ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੈਪਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।