ਸਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੈਰੇਜ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ

ਸਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੈਰੇਜ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ

ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲਈ?
 
ਸਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੈਰੇਜ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਫ-ਸੀਜ਼ਨ ਸਮਗਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। LED ਅਤੇ ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ ਬਲਬ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ 50 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲੂਮੇਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ: ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਗਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਨਹੀਂ

ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੈਰੇਜ ਪਿਓਵਸੈਂਪਰੇ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੱਡੇ ਗੈਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਊਂਟ ਜਾਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਰੀਟਰੋਫਿਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਅਤੇ ਬਲਬ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਰੀਟਰੋਫਿਟ ਲਾਈਟ ਇੱਕ LED ਬਲਬ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ ਬੇਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ ਅਤੇ ਰੀਟਰੋਫਿਟ ਬਲਬਾਂ ਲਈ $10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ $600 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਲੋਅ ਬੇ ਗੈਰੇਜ ਲਾਈਟਾਂ ਗੈਰੇਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਉਚਾਈ ਹਨ

ਬੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ ਘਰੇਲੂ ਗੈਰੇਜ imaginima / Getty Images

LED ਲੋਅ ਬੇ ਗੈਰੇਜ ਲਾਈਟਾਂ 12 ਅਤੇ 15 ਫੁੱਟ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਕਸਚਰ ਅਤੇ LED ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, 120-ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੀਮ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇ ਗੈਰੇਜ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਬੇਸ ਲਾਗਤ $20 ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ $150 ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਰੈਪ-ਅਰਾਊਂਡ ਲਾਈਟਾਂ ਪੂਰੇ ਗੈਰੇਜ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟੋ mixdabass / Getty Images

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੈਪ-ਅਰਾਉਂਡ ਲਾਈਟ ਫਿਕਸਚਰ ਇੱਕ ਰੈਪਰਾਉਂਡ ਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਗਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬੀਨਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਮਿਆਰੀ 4-ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ LED ਜਾਂ ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲਚਕਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਨ ਤੋਂ ਲਟਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2-ਬਲਬ ਲਈ $50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4-ਬਲਬ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ $360 ਤੱਕ ਲਾਗਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਟਾਸਕ ਲਾਈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਰੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਟਾਸਕ ਲਾਈਟਿੰਗ ਗੈਰੇਜ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਗੈਰੇਜ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਵਰਕਸਪੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਬੀਨਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟਾਸਕ ਲਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਲਾਈਟਾਂ LED ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਨੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰਕਸਪੇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇੰਚ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਾਗਤ $15 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਡਾਊਨਲਾਈਟਾਂ ਗੈਰੇਜਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੈਰੇਜ ਦੀ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਸਡ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ LED ਡਾਊਨਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਮਬਲ ਇੱਕ ਫੋਕਸਡ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਕ ਚੌੜੀ ਬੀਮ ਬਣਾਏਗੀ। ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ LED ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਘੱਟ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।

ਬਾਹਰੀ ਗੈਰੇਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਹੈ

ਬਾਹਰੀ ਗੈਰੇਜ ਲਾਈਟਾਂ RichLegg / Getty Images

ਬਾਹਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰਬ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਊਟਡੋਰ ਲਾਈਟਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਸਾਤੀ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਿਰਫ਼ UL ਗਿੱਲੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਬਾਹਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ਼ਨੀ $20 ਤੋਂ $100 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੋਰਟੇਬਲ ਗੈਰੇਜ ਲਾਈਟਾਂ ਲਚਕਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਪੋਰਟੇਬਲ ਲੈਂਪ loco75 / Getty Images

ਪੋਰਟੇਬਲ ਗੈਰੇਜ ਲਾਈਟਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਹੁੱਕ ਜਾਂ ਜੋੜੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਮੁਰੰਮਤ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਾ ਹੁੱਡ ਓਵਰਹੈੱਡ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਟੇਬਲ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਂਡਹੇਲਡ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਲਈ $5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰਜਯੋਗ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ $600 ਤੱਕ ਹੈ।ਕੁਦਰਤੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਰੇਜ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਗੈਰੇਜ ਖੋਲ੍ਹੋ ਰੌਬਰਟਕਰਮ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਕੁਦਰਤੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਰੇਜ ਲੇਆਉਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਸੰਭਾਲ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰੇਜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ) ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਾਈਲਾਈਟਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਰੇਜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਸਪਾਟਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਲਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਲਾਈਟ ਫਿਕਸਚਰ ਸਿਰਫ ਉਨਾ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਲਪ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ LED ਜਾਂ ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੂਮੇਂਸ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਬਲਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੈ — ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਬ ਦੇ ਰੰਗ ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਲਬ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਕੂਲ ਸੂਚਕਾਂਕ 85 ਅਤੇ 100 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।

ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਰੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ MileA / Getty Images

ਕਈ ਗੈਰੇਜ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਸਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਰੇਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਂਸਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਰੋਤ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੱਤ-ਮਾਊਂਟਡ ਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੈਰੇਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਿੱਗਰ ਕਰਨ ਲਈ।