ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਯੋਜਨਾ

ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਯੋਜਨਾ

ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲਈ?
 
ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਯੋਜਨਾ

ਭੋਜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਛਾਂਟਣਾ ਹੈ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਨੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।

ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ

ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ

ਇਹ ਲਾਗਤਾਂ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਤੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ, ਬੱਸ ਉਹ ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੋਜਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।Pacific Images LLC / Getty Imagesਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰੋ

ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰਤ gilaxia / Getty Images

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਰਾਤ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੇਸ ਇੰਗਰੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਚੇ ਹੋਏ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਿਆਨੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਜਾਂ ਔਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਟਣ, ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

ਔਰਤ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਟੈਂਗ ਮਿੰਗ ਤੁੰਗ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿੱਤਰ

ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਭਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਦ ਰੱਖੋ

ਭੋਜਨ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਗਰੁੱਪ 4 ਸਟੂਡੀਓ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡੁਬੋਣਾ, ਕਈ, ਛੋਟੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹਰ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਓ

ਔਰਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟਦੀ ਹੋਈ mapodile / Getty Images

ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨਪਸੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਪੌਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਨੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ

ਔਰਤਾਂ ਕੁੱਕਬੁੱਕ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੀਨ ਜਸਟਿਸ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਆਂ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਾ ਫਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਸਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਗਤ-ਬਚਤ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ

ਮਿਰਚ ਦਾ ਕਟੋਰਾ rudisill / Getty Images

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਕਵਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਭੋਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟੈਕੋ ਮੀਟ ਅਤੇ ਮਿਰਚ, ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਆਦਮੀ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ zoranm / Getty Images

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਕਐਂਡ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਭੋਜਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਲਾਸਗਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਸਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਵਿਅਸਤ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਵਾਲਾ ਸਲਾਦ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੋਲ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਪੀਜ਼ਾ ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ FreshSplash / Getty Images

ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ. ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਟੇਕ-ਆਊਟ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਢਿੱਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਲਓ।

ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਓ

ਔਰਤ ਬਰਤਨ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ RapidEye / Getty Images

ਖਾਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਸੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭੋਜਨ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੱਚ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਟੋਰੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆਸਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।