ਪੂਰਵ-ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਪੂਰਵ-ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲਈ?
 
ਕਲਿਫ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰਚ (ਲਗਭਗ ,000 4,000 ਵਿਚ) ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘਰ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.ਨੰਬਰ 11 ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਬਹੁਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਿਤ ਹੋਣ' ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 40 ਡਾਲਰ ਪਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਅਕਸਰ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਉਹ ਉਹ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਕਾਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਤ ਲਈ ਹਨ.ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਅਵੱਸ਼ਕ ਉੱਚੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ. ਕਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ.

ਟ੍ਰਿਪਲ 2 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਾਂ, ਫੁੱਲ, ਦਫਨਾਉਣ, ਇੱਕ ਹੈੱਡਸਟੋਨ, ​​ਸੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੀਸਾਂ. ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ.

ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਫਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ. ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ
ਵਾਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ.

ਚੇਤਾਵਨੀ: 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰਵ-ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ.ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ moneysavingexpert.com , ਜਾਂ ਫੇਰੀ ਮਨੀਅਡਵਾਇਸ ਸਰਵਿਸ.ਆਰ.ਯੂ. .

ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿਚਾਰ 2020
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਪੌਲ ਲੇਵਿਸ ਰੇਡੀਓ 4 - ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮਨੀ ਬਾਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੌਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭੇਜੋ. ਲੇਵਿਸ_ਰਾਡੀਓਟਾਈਮਜ਼. Com ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਟਾਈਮਜ਼ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗਾ.