ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲਈ?
 
ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬਦਲਾਅ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਪੌਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਨਾਮ ਉਚਾਈ

ਪੌਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲ

ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੌਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੌਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੌਦੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੂਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹਰੇਕ ਪੌਦੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸਲਈ ਪੌਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸੁਤੰਤਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਚਾਈ ਪੌਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।amenic181 / Getty Imagesਪੀਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਨਾਮ ਸੁਆਦ

ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੀਣ ਦਾ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਟੈਸਟਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਟੈਸਟਰ ਖੁਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੁਤੰਤਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹਰੇਕ ਪੀਣ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਸਦੀ ਤਰਜੀਹ ਪੱਧਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਆਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣਾ

ਲਾਈਟਫੀਲਡ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰਸਲੀਪ ਬਨਾਮ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ

ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹਨ

ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਇਹ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੀਂਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ।

gorodenkoff / Getty Images

ਕੈਫੀਨ ਬਨਾਮ ਥਕਾਵਟ

ਸੁਤੰਤਰ ਵੇਰੀਏਬਲ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਥੱਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਥਕਾਵਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੈਫੀਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਕਾਵਟ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ।ਪੋਇਕ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਚਾਰ

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਨਾਮ ਕੰਮ ਬਨਾਮ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲ

ਐਂਡਰੀ ਪੋਪੋਵ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹਨ।

  • ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ।
  • ਕਮਾਈ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ।
  • ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ।
  • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ।

ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਨਾਮ ਸਾਊਂਡ

ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਖੋਜਕਰਤਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਖਾਸ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਐਨ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਉਮਰ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਰ ਹੋਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।

JazzIRT / Getty Images

ਕੀੜਾ ਬਨਾਮ ਚਮਕ

ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ

ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀੜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਮਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਫਿਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਖਿੱਚ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਥਾਮਸਵੋਗਲ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਭੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਬਨਾਮ ਤਾਪਮਾਨ

ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ

ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੰਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਅਤੇ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਭੰਗ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

gta ਚੀਟਸ xbox

smileitsmccheeze / Getty Images

ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚ

ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ, ਉਮਰ, ਸਥਾਨ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

mapodile / Getty Images

ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵੇਰੀਏਬਲ

ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲ

ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਇਕਵਚਨ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਭਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ।

ਜੀਰਾਪੋਂਗ ਮੈਨੁਸਟ੍ਰੋਂਗ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ