ਸਿਮਾਈਲ ਕੀ ਹੈ?

ਸਿਮਾਈਲ ਕੀ ਹੈ?

ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲਈ?
 
ਸਿਮਾਈਲ ਕੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਮਾਈਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਲਨਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਨ ਗੁਣ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਿਮਾਈਲ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਮੂਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਮਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨੰਬਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਿਮਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ

ਸਮਾਨ

ਇੱਕ ਸਿਮਾਈਲ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'like' ਜਾਂ 'as' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਤੁਸੀਂ 'ਤੋਂ,' 'ਸੋ,' ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਰੂਪ ਅਕਸਰ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਿਤ, ਨਾਟਕਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, 'ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਲਦ, 'ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਮਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ipopba / Getty Imagesਸਮਾਨ ਰੂਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਮਾ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਪਮਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰਥ ਕੱਢਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ 'ਉਹ ਇੱਕ ਬਲਦ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ', ਇੱਕ ਰੂਪਕ 'ਉਹ ਇੱਕ ਬਲਦ ਹੈ' ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਬਲਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ

ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਥਰੀਨ ਡੇਲਾਹੇ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਸਿਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਮਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ: • ਉਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ।
 • ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਾਂਗ ਭੱਜ ਗਈ।
 • ਉਹ ਚੀਨੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬਲਦ ਵਾਂਗ ਬੇਢੰਗੀ ਸੀ।
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਾਂਗ ਹੈ।
 • ਉਹ ਡੇਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਸੁੰਦਰ ਹੈ।
 • ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਲੇਰੀਨਾ ਵਾਂਗ ਸੁੰਦਰ ਹੈ।
 • ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਾਰੀਓ ਐਂਡਰੇਟੀ ਵਾਂਗ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ।
 • ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਰੜੇ ਵਾਂਗ ਚੁਸਤ ਹੈ।
 • ਉਹ ਟੇਕ ਵਾਂਗ ਤਿੱਖੀ ਹੈ।

ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ

ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ

ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:

ਉਹ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਵਰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। -- ਸਮਾਨ

ਉਹ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਸੀ। -- ਰੂਪਕਉਹ ਕੋੜੇ ਵਾਂਗ ਚੁਸਤ ਸੀ। -- ਸਮਾਨ

ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। -- ਰੂਪਕ

ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਲਾਲ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗਾ ਹੈ. -- ਸਮਾਨ

ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਹੈ. -- ਰੂਪਕ

ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਦੂਤ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। -- ਸਮਾਨ

ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਤ ਹੈ। -- ਰੂਪਕ

ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ

ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ

duncan1890 / Getty Images

ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਪਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਬਰਟ ਬਰਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ 'ਏ ਰੈੱਡ, ਰੈੱਡ ਰੋਜ਼' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

333 ਬਾਈਬਲ ਕੋਡ

ਹੇ ਮੇਰੇ ਲਵ ਇੱਕ ਲਾਲ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗਾ ਜੋ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਗਿਆ ਹੈ; ਓ ਮਾਈ ਲਵ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਰਗੀ ਜੋ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਇੱਕੋ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਪਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਪਮਾ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਮਾਪ ਲਈ ਮਾਪ :

ਹੁਣ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਬਿਰਚ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕਾਉਣ ਲਈ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਲਈ, ਨਾ ਵਰਤਣ ਲਈ,

ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ

ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੰਮ ਹੈ

ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ:

ਮੈਡੋਨਾ ਦੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਂਗ , ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਮਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ:

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਇੱਕ ਦੂਤ sighing ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਉੱਡਣਾ

ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਭਿਨੇਤਾ , ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ:

ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਸੰਦ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ; ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।

ਬੌਬ ਡਾਇਲਨ ਦਾ ਗੀਤ, ਇੱਕ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟੋਨ ਵਾਂਗ, ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:

333 ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਅਣਜਾਣ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਲਿੰਗ ਪੱਥਰ?

ਦੁਰਾਨ, ਦੁਰਾਨ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ, ਬਘਿਆੜ ਵਾਂਗ ਭੁੱਖਾ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੂੰਹ ਰਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਪਸੰਦ ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਬਘਿਆੜ

ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ

ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ

ਡੈਨੀਅਲ ਨਾਈਟਨ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਆਧੁਨਿਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਸਿਮਾਈਲ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਕੁਆਰੀ ਵਾਂਗ -- ਮੈਡੋਨਾ
 • ਬਾਡੀ ਲਾਇਕ ਏ ਬੈਕ ਰੋਡ - ਸੈਮ ਹੰਟ
 • ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗ ਵਾਂਗ - ਗੁਲਾਬੀ
 • ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗ ਠੰਡੇ ਹੋ -- ਵਿਦੇਸ਼ੀ
 • ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਤਮਾ -- ਨਿਰਵਾਣ ਵਰਗੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
 • ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ - ਨੀਲ ਯੰਗ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਾਂਗ ਹਿਲਾਓ -- ਬਿੱਛੂ
 • ਬੰਦੇ! ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ! -- ਸ਼ਾਨੀਆ ਟਵੇਨ

ਸਿਮਾਈਲਸ ਦੀ ਵਿਉਤਪਤੀ

ਸਿਮਾਈਲਜ਼ ਦੀ ਵਿਉਤਪਤੀ

ਸ਼ਬਦ, 'ਸਿਮੇਲ', ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਮਾਨ, ਮਤਲਬ ਕੇ ' ਸਮਾਨ, ਸਮਾਨ, ਵਰਗਾ, ਤੁਲਨਾ, ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।

aga7ta / Getty Images

ਆਮ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ

ਇਹ ਫਲਾਂ ਦੇ ਚਮਗਿੱਦੜ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਨ ਆਮ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸਿਮਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਇੱਕ ਹੈਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਗਲ
 • ਲਾਰਕ ਵਾਂਗ ਖੁਸ਼
 • ਬੱਲੇ ਵਾਂਗ ਅੰਨ੍ਹਾ
 • ਇੱਕ ਕੋਰੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਰਟ
 • ਇੱਕ ਚਰਚ ਮਾਊਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ
 • ਇੱਕ-ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੇਪਰਹੈਂਜਰ ਵਜੋਂ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
 • ਇੱਕ ਟੈਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ

ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਨ

ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਨ

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਮਾਵਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਸਿਮਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਾਈਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਮੂਰਤ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਾਲ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਰੜੇ ਵਾਂਗ ਚੁਸਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸਿਮਾਈਲਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਬਘਿਆੜ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਖੱਬੇ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ