ਪ੍ਰੋਮ 30 ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿੱਤੋ: ਰਚਮਨੀਨੋਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਿਆਨੋ ਕੰਸਰਟੋ

ਪ੍ਰੋਮ 30 ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿੱਤੋ: ਰਚਮਨੀਨੋਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਿਆਨੋ ਕੰਸਰਟੋ

ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲਈ?
 

ਐਤਵਾਰ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7.30 ਵਜੇ - ਜੌਨ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਿਨਫੋਨੀਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ - ਸਟਾਰ ਸੋਲੋਿਸਟ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਗ੍ਰੋਸਵੇਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮ 30 ਵਿੱਚ ਰਚਮਨੀਨੋਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਿਆਨੋ ਕੰਸਰਟੋ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ।

ਸੋਲੋਿਸਟ, ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਗ੍ਰੋਸਵੇਨਰ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ

ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈਸੀਰੀਅਲ ਕਾਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਦਿਖਾਓ

ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਲਈ ਇਸ ਮੁਫਤ ਇਨਾਮੀ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਬਸ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਡਰਾਅ 1, PO ਬਾਕਸ 501, Leicester LE94 OAA। ਡਾਕ ਐਂਟਰੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ . ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 28 ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੈ .ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਤੁਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਵਾਈਨਯਾਰਡ ਹਾਊਸ, 44 ਬਰੂਕ ਗ੍ਰੀਨ, ਲੰਡਨ, ਡਬਲਯੂ6 7ਬੀਟੀ ਹੈਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਸਮੇਤ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।

ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 28 ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੈ .

ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:  • ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ;
  • ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਾਉਂਟੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ
  • ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਵ-ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੁਰੰਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ .

ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਥਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਕ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭੂਤ 2 ਸੀਜ਼ਨ 2

ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਕਾਰ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸਹੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਤੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ/ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੇਤੂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਜੇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ: ਐਤਵਾਰ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7.30pm - ਜੌਨ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਿਨਫੋਨੀਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਮ 30 ਵਿੱਚ ਸੋਲੋਸਟ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਗ੍ਰੋਸਵੇਨਰ ਨੂੰ ਰਚਮਨੀਨੋਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਿਆਨੋ ਕੰਸਰਟੋ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ।

ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਉਪ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਨਕਦ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਤਬਾਦਲੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ (ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੇਤੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗੁੰਮ ਹੋਈ, ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤਰੱਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।