ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 2021 ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈਏ - ਅਭਿਆਸ, ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਯੋਗਤਾ, ਦੌੜ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ, ਐਫ 1 2021 ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੌੜ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਟੀਵੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਕਾਈ ਐਫ 1 ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਕਰੌਫਟੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਕਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ.

F1 2021 ਕੈਲੰਡਰ: ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਰੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ

ਸਾਡੇ F1 ਕੈਲੰਡਰ ਸਮੇਤ 2021 ਵਿਚ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ ਲਈ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

Rianਸਟ੍ਰੀਅਨ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 2021 ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈਏ - ਅਭਿਆਸ, ਯੋਗਤਾ, ਨਸਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ

ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ F1 2021 ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਦੌੜ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਟੀਵੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਕਾਈ ਐਫ 1 ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਕਰੌਫਟੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਕਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ.

ਮੋਨਾਕੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੀ 2021 ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈਏ - ਅਭਿਆਸ, ਯੋਗਤਾ, ਨਸਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ

ਮੋਨਾਕੋ ਗ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ F1 2021 ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਦੌੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਟੀ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਕਾਈ ਐਫ 1 ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਕਰੌਫਟੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਕਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਦੌੜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ

ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 2021 ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਰਨ ਆ outਟ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਵੇਗੀ - ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਲੈਪਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ.

ਸਪੈਨਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 2021 ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈਏ - ਅਭਿਆਸ, ਯੋਗਤਾ, ਨਸਲੀ ਤਹਿ

ਸਪੈਨਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ, ਐਫ 1 2021 ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਚੌਥੀ ਦੌੜ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਟੀ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਕਾਈ ਐਫ 1 ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਕਰੌਫਟੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਕਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ.

ਬਹਿਰੀਨ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 2021 ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈਏ - ਅਭਿਆਸ, ਯੋਗਤਾ, ਨਸਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਫ 1 2021 ਸੀਜ਼ਨ ਬਹਿਰੀਨ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ, ਟੀਵੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ.

ਮੈਂ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 2018 ਮੈਕਸੀਕਨ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ 19 ਵੀਂ ਨਸਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਚੈਨਲ 4 ਫਾਰਮੂਲਾ 1 2016 ਕਵਰੇਜ ਗਾਈਡ

ਸਟੀਵ ਜੋਨਸ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਕੌਲਥਾਰਡ ਚੈਨਲ 4 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਰੇਸਿੰਗ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਫਾਰਮੂਲਾ 1 2016 ਰੇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ਡਿ .ਲ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਚੈਨਲ 4 ਅਤੇ ਸਕਾਈ ਸਪੋਰਟਸ ਐਫ 1 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਦੋਂ ਹਨ

ਫਰੈਂਚ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 2021 ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈਏ - ਅਭਿਆਸ, ਯੋਗਤਾ, ਨਸਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ

ਫ੍ਰੈਂਚ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ, ਐਫ 1 2021 ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਦੌੜ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਟੀਵੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਕਾਈ ਐਫ 1 ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਕਰੌਫਟੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਕਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ.

ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 2021 ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈਏ - ਅਭਿਆਸ, ਯੋਗਤਾ, ਨਸਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ

ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ, ਐਫ 1 2021 ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਦੌੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਟੀ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਕਾਈ ਐਫ 1 ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਕਰੌਫਟੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਕਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ.