ਆਪਣੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੂਚਿਆਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੂਚਿਆਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲਈ?
 
ਆਪਣੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੂਚਿਆਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੂਚਿਆਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਸਦਾਰ ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਪੌਦਾ, ਮੁਰਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਫਸੈਟਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ, ਜਾਂ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਡੰਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੂਚਿਆਂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਗਾਉਣਾ ਹੈ

ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਚੂਚੇ ਸੇਮਪਰਵਿਵਮ ਟੇਕਟੋਰਮ ਮਾਰਜਨ_ਅਪੋਸਟੋਲਵਿਕ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਸੇਮਪਰਵਿਵਮ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੂਚਿਆਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਲਾਤੀਨੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਟੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਛੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ - ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਪੌਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਉਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੂਚਿਆਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਗਦੇ ਹਨ। ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਉਗਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸਵੇਰੇ 333 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਜੋਵੀਬਰਬਾ ਰੋਲਰ ਦੌੜਾਕਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਵਿਲੀਅਮ ਸਕਾਟ ਲਿਓਨਜ਼ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਸੇਮਪਰਵਿਵਮ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹਰੇਕ ਕੁਕੜੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਚੂਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੌੜਾਕਾਂ ਜਾਂ ਪਤਲੇ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਚੂਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀ, ਜੋਵੀਬਾਰਬਾ ਰੋਲਰਸ, ਔਫਸੈੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੱਸ ਕੇ ਗੁੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

ਬਸੰਤ ਸਮੇਂ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ vladans / Getty Images

ਸੇਮਪਰਵਿਵਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੂਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 666 ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਡਰੇਨੇਜ ਪੱਥਰ ਸਿਮੋਨਾ ਓਸਟਰਮੈਨ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੂਚੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਕਾਲੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਟਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੇਟਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਖੋਦੋ ਅਤੇ ਇਹ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ

ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਛਾਂ emer1940 / Getty Images

ਇਹ ਸੁਕੂਲੈਂਟ ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਮਕਦਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਖਮਲੀ ਜਾਮਨੀ ਤੋਂ ਫਿੱਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਤੱਕ ਬੋਲਡ ਹਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਿਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਛਾਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਮੋਟਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

ਤਾਪਮਾਨ ਨਮੀ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ੋਨ _curly_ / Getty Images

ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੂਚੇ USDA ਜ਼ੋਨ 3 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣਗੇ ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨ 11 ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜ਼ੋਨ 3 ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ -45 ਤੋਂ -30 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ੋਨ 11 ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੂਚੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ 65 ਅਤੇ 76 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਗਾਉਣਾ

ਦੱਖਣ-ਮੁਖੀ ਪੂਰਬ-ਮੁਖੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧਣਾ Bibica / Getty Images

ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਮੀ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਘੜਾ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰੇਤਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਂਟਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੱਖਣ ਜਾਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਪੱਤੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ hobo_018 / Getty Images

ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕੜੀ ਤੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਪੱਤੇ ਹੋਣਗੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡੰਡੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਸਟੱਬ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੇ ਚੂਚੇ ਛੋਟੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਂ ਹੈ।

ਬਾਕਸ ਬ੍ਰੇਡਸ ਦੇਵੀ ਸ਼ੈਲੀ

ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਰੋਗ ਕੀੜੇ ਜੜ੍ਹ ਸੜਨ elf911 / Getty Images

ਝੁਲਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੜਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੂਚਿਆਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੜਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਪਤਲੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਖੋਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਗ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਗਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ

deer rabbits moles uproot ਐਡ ਰੇਸ਼ਕੇ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਨ ਅਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੂਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਰਿਪੇਲੈਂਟਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।