ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ: ਨਮਸਤੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ: ਨਮਸਤੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ

ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲਈ?
 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ: ਨਮਸਤੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 'ਨਮਸਤੇ' ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੇ, ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ 'ਨਮਸਤੇ' ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

'ਨਮਸਤੇ' ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਨੁਵਾਦ

ਨਮਸਤੇ ਯੋਗਾ ਲੋਕ ਚਿੱਤਰ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਨਮਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।' ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਸਵੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਨਮਸਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ।' ਨਮਸਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨਮਸਤੇ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈਲੋ

ਮੰਦਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੁਜਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ GCShutter / Getty Images

ਨਮਸਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਯੋਗਾ, ਧਿਆਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਤੱਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ, ਨਾਮ ਦਾ, 'ਧੰਨਵਾਦ' ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਮਸਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਆਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।'ਨਮਸਤੇ' ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਫਿਜ਼ਕੇਸ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 'ਨਮਸਤੇ' ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਹਿਕਰਮੀ, ਦੋਸਤ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਨਮਸਤੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੱਤ

ਧੰਨਵਾਦ ਨਮਸਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਤਰੀਕਾ

ਨਮਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਨਮਸਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਮਸਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਰਾਮਦੇਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ।ਨਮਸਤੇ ਅਨੰਦਮਈ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਨਮਸਤੇ simarik / Getty Images

ਨਮਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਲਈ ਅਨੰਦਮਈ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਮਸਕਾਰ ਬਨਾਮ ਨਮਸਤੇ

ਨਮਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਗੁਆ ਦਿਓ

ਨਮਸਤੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ' ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ 'ਨਮਸਕਾਰ' ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 'ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ'। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਨਮਸਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਸਰੋਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਮਸਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।

ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਕੂਪਰ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਯੋਗਾ ਵਿੱਚ ਨਮਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਨਮਸਤੇ ਲੋਕ ਚਿੱਤਰ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਮਸਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਉੱਚ ਨੋਟ 'ਤੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਨਮਸਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਨਮਸਤੇ ਜੈਸਮੀਨਾ007 / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਨਮਸਤੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਨਮਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋਵੇ।

ਨਮਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ

ਯੋਗਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਮਸਤੇ ਲੋਕ ਚਿੱਤਰ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਨਮਸਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੂਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਪੇਸ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਭਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਮਸਤੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਬੰਧ ਵਜੋਂ ਸੋਚੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਮਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਮਸਤੇ ਇੱਕ ਨਰਮ, ਸੁੰਦਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ

ਬੀਚ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨਮਸਤੇ ਪੋਰਟਰਾ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਕਈ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ ਦਿਆਲੂਤਾ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਮਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਚਰਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੋਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।