ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਖਾਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਖਾਣਾ

ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲਈ?
 
ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਖਾਣਾ

ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਖਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਨੈਤਿਕ ਆਦਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਪੌਦੇ ਚੁਣੋ

ਤਾਜ਼ੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਆਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਐਗਰੋਬੈਕਟਰ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ. ਪੌਦਿਆਂ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਅਤੇ ਫਲ਼ੀਦਾਰ ਸਾਰੇ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਹਨ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੈਲਾਓ

ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਾਰਲੀਨਾ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਕਨ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੋਤ ਕੀਤੇ ਮੀਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪੌਦੇ-ਆਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ।ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੈਤਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਆਖਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੌਲਾਫੋਟੋ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ।

ਭੋਜਨ ਲੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰੋ ਜੋ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਇੱਕ ਬਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਨ ਕਿੰਗ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਰਾ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ ਜਾਂ ਬਾਲਕੋਨੀ ਬਗੀਚਾ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਆਵਾਸ! ਬੀਜ ਤੋਂ ਉਗਾਓ ਜਾਂ ਬਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬੂਟੇ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪੌਦੇ ਲੱਭੋ।ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਓ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। nycshooter / Getty Images

ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਪੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ: ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।

ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਗੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਬਲਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਲਈ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲਿਆਓ।

ਜੂਰਾਸਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ 2 ਡਾਇਨੋਸੌਰਸ

ਜੈਵਿਕ ਖਰੀਦੋ

ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ ਅਕਸਰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਕਲ ਹੇਫਰਨਨ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਜੈਵਿਕ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਦਰਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਖਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ।

ਹੋਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ

ਸਥਾਨਕ (ish) ਖਾਓ

ਸਥਾਨਕ ਖਾਣਾ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਮਸ ਬਾਰਵਿਕ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਵੋਕਾਡੋ, ਅਨਾਨਾਸ ਅਤੇ ਸੰਤਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਓ

ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਖਰੀਦੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬੈਗ ਖਰੀਦਣਾ ਜੋ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪਕਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ — ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟਰੀ ਆਈਟਮਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਖਾਦ ਖਾਦ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੀਟਰ ਡੇਜ਼ਲੀ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਰੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ

ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਓ। ਜੈ ਯੂਨੋ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਭੋਜਨ ਚੁਣਨਾ ਜੋ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ — ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਕਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਲਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਨਿਕਾਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭੋਜਨ ਲੇਬਲ ਪੜ੍ਹੋ

ਭੋਜਨ ਦੇ ਲੇਬਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪੀਟਰ ਡੇਜ਼ਲੀ / ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਮੱਗਰੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾਊ ਭੋਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।